Lucentis sup

Extra presentatie verbouwing studentenkantine en entree in VHL Leeuwarden

Aantrekkelijke werkplek
Het is de bedoeling dat de studentenkantine buiten de lunch een aantrekkelijke plek wordt om te werken voor de studenten, bijvoorbeeld voor groepswerkzaamheden of zelfstudie. Op die manier wordt getracht de druk op de reeds gerenoveerde mediatheek te verminderen. Met de verbouwing van de studentenkantine anticipeert Hogeschool VHL ook op de nieuwe situatie die medio 2016 zal ontstaan. Tegen die tijd zal het Nordwin College over een eigen kantine beschikken, waardoor de Nordwin-studenten voor hun lunch niet meer aangewezen zijn op de faciliteiten van Hogeschool VHL. Naast de studentenkantine wordt de entree van de hogeschool aangepakt. Hiermee wordt getracht om het bekende tochtprobleem, dat voor veel ergernis zorgt, op te lossen.

Gebruikersgroep
Het nieuwe ontwerp voor studentenkantine en entree zal worden samengesteld met een speciaal op te richten gebruikersgroep, bestaande uit zowel studenten als medewerkers van Hogeschool VHL. Vanuit het decanaat neemt één persoon zitting in de gebruikersgroep. Hij/zij vertegenwoordigt de belangen van studenten met een functiebeperking. Tevens zal één internationale student deel uitmaken van de gebruikersgroep. Het College van Bestuur van Hogeschool zal de plannen via de formele weg aan de Medezeggenschapsraad (MR) van Hogeschool VHL voorleggen. Op 8 en 9 april staat een openbare presentatie van de definitieve ontwerpen op de rol. Tijdens die presentatie is er ook aandacht voor de rol van de personeelskantine in het gebouw. Het voornemen is om de verbouwingswerkzaamheden tijdens de aanstaande zomervakantie te laten plaatsvinden, zodat studenten en medewerkers vanaf de introductieweek profijt hebben van de nieuwe situatie.

Studievereniging Lucentis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo LST powered by 650x180  

http://www.lstleeuwarden.nl/                                                                           

    AMC WDE logo FC

 https://www.bejo.nl/ 

https://www.izore.nl/

© 2015 SV Lucentis  |    Beheer